Het doel van Young Peacebuilders is om jongeren te empoweren, participatie in de samenleving te stimuleren en de verbinding met anderen te vergroten om vrede en inclusie in de samenleving te realiseren. Hiermee kunnen jongeren hun passies, talenten en ervaringen inzetten. Onder meer door hun ideeën te realiseren, wordt er naast talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap actief bijgedragen aan maatschappelijke uitdagingen van vrede en veiligheid in hun eigen community en op landelijk niveau. De overtuiging hierbij is dat een inclusieve samenleving bij jezelf begint, om vervolgens je directe omgeving te kunnen beïnvloeden en daarmee bij te dragen aan wereldvrede.

Het traject start met een opleiding tot Young Peacebuilders (3 modules, 3 bijeenkomsten, 3 weekenden). Jongeren ontwikkelen skills en tools in leiderschap, conflicthantering en projectmatig werken en bewustwording van de aard van conflicten en vredeswerk in Nederland. Ze bereiden zich daarna voor op hun persoonlijke sociale missie en ontwerpen een idee door onderzoek naar zichtbare en onzichtbare gebreken van vrede en veiligheid in hun omgeving. Opeenvolgend gaan ze gedurende 3 maanden hun idee realiseren in hun eigen community. Ook geven jongeren advies over landelijke vraagstukken van vrede en veiligheid met Vredespaleis & Unesco en worden ze gekoppeld aan lokale en landelijke netwerken.

Projecten