Onze samenleving verandert in rap tempo. Kinderen, jongeren en volwassenen hebben nieuwe vaardigheden nodig om te ‘overleven’ in deze samenleving, voor nu en straks. Het gaat om vaardigheden zoals kritisch denken en creatief denken, maar ook concrete competenties zoals ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid.

Om kinderen, jongeren en volwassenen goed voor te bereiden op de 21e -eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in de leeromgeving, in de vrijetijd en in de werkomgeving. Stichting 21st Century skills zet zich op al deze vlakken in, ter ondersteuning van reguliere, niet reguliere en bijzondere leermomenten.

Projecten

Verkikkerd op gezond!

In Nederland maar ook wereldwijd hebben we een groot probleem: kinderen met overgewicht. Als bestuur van Stichting 21st Century Skills zijn we ervan overtuigd dat een kind met betrekking tot [...]

Kunstenaars gezocht!

Stichting 21st Century Skills gaat een dans- en muziekvoorstelling ontwikkelen om kunst onder de aandacht te brengen bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Wat zo bijzonder is aan deze opzet is dat de [...]

Steun onze projecten