Onze samenleving verandert in rap tempo. Kinderen, jongeren en volwassenen hebben nieuwe vaardigheden nodig om te ‘overleven’ in deze samenleving, voor nu en straks. Het gaat om vaardigheden zoals kritisch denken en creatief denken, maar ook concrete competenties zoals ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid.

Om kinderen, jongeren en volwassenen goed voor te bereiden op de 21e -eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in de leeromgeving, in de vrijetijd en in de werkomgeving. Stichting 21st Century skills zet zich op al deze vlakken in, ter ondersteuning van reguliere, niet reguliere en bijzondere leermomenten.

Projecten

Theaterstuk ‘Thuisgevoel, oudere doven’

Waar en hoe willen oudere doven hun oude dag doorbrengen? Waar voelen zij zich thuis? Oudere doven hebben het nauwelijks over hun toekomst. Er rust een taboe op dit onderwerp.

Deafinitely Theatre

Stichting 21st Century Skills richt in 2017 het theatergezelschap Deafinitely Theatre op om theatervoorstellingen te realiseren, die worden uitgevoerd door zowel dove/slechthorende als horende [...]

Steun onze projecten