Onze samenleving verandert in rap tempo. Kinderen, jongeren en volwassenen hebben nieuwe vaardigheden nodig om te ‘overleven’ in deze samenleving, voor nu en straks. Het gaat om vaardigheden zoals kritisch denken en creatief denken, maar ook concrete competenties zoals ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid.

Om kinderen, jongeren en volwassenen goed voor te bereiden op de 21e -eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in de leeromgeving, in de vrijetijd en in de werkomgeving. Stichting 21st Century skills zet zich op al deze vlakken in, ter ondersteuning van reguliere, niet reguliere en bijzondere leermomenten.

Projecten

Jongeren rolmodellen voor evenementen

“Het kleine wat het grote verschil maakt” Stichting 21st Century Skills levert rolmodellen voor evenementen. In de sessie met de ervaringsdeskundige jongeren ter voorbereiding van het evenement [...]

Peer educators voor preventie van schulden

Stichting 21st Century Skills regelt peer educators voor lessen in preventie van schulden Bij alle peer educators kunnen de leerlingen verhalen uit de praktijk horen. Zij mogen de jongeren vragen [...]

Young Peacebuilders

Het doel van Young Peacebuilders is om jongeren te empoweren, participatie in de samenleving te stimuleren en de verbinding met anderen te vergroten om vrede en inclusie in de samenleving te [...]

Steun onze projecten