Stichting 21st Century skills is opgericht in 2016.

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen in de ontwikkeling van hun kennis, houding en vaardigheden om persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig optimaal en duurzaam te functioneren in de 21ste eeuw.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het met financiële steun van derden (doen) realiseren van projecten, al dan niet in eigen beheer of volledig uitbesteed.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

Lees het beleidsplan

Bestuur

Cornelie Scholten

penningmeester

Jacolien Kooman

secretaris

Saskia van Zutphen

voorzitter

De bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Het bestuur ontvangt geen salaris, reis- of onkostenvergoeding. Er wordt ook geen vergoeding verstrekt per vergadering.