Onder 21ste eeuwse vaardigheden verstaan we de vaardigheden die iedereen nodig heeft om betrokken te leven, ondernemend te werken en nieuwsgierig te leren in de 21ste eeuw.

Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, communiceren, samenwerken, mediawijsheid, informatievaardigheden, digitale geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden. Dit zijn generieke vaardigheden, gecombineerd met kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de (kennis)samenleving.

21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Deze competenties zijn niet nieuw, maar wel erg bruikbaar in de 21ste eeuw. Ze helpen kinderen, jongeren en volwassenen om hun weg te vinden in een complexe wereld. De 21st century skills zijn leerbaar wanneer hieraan gewerkt wordt. Dit kan eenieder zelfstandig doen, in een leeromgeving doen of onbewust leren door inzet van slimme didactische middelen. Het helpt om een nieuwsgierige houding te stimuleren en in te spelen op de intrinsieke motivatie om te leren.

De technologische ontwikkelingen hebben een belangrijk aandeel in de noodzaak van 21st century skills. Daarom ligt de focus bij de 21st century skills veelal op het ontwikkelen van competenties gekoppeld aan het gebruik van ICT. Stichting 21st Century skills gelooft echter in een integrale benadering, waarin de ontwikkeling van ICT skills onderdeel is van vaardigheden met als doel kennisontwikkeling.

Inspiratie