Little girl building a house with cubes

Skills kinderen

Het is belangrijk al op jonge leeftijd je talenten en passie te ontdekken en te versterken. Dat is een belangrijk fundament voor kinderen om te (meer) vertrouwen te krijgen in hun eigen mogelijkheden en het zelfvertrouwen te vergroten.

Female students learning computer programming

Skills tieners

Jongeren vinden niet altijd automatisch hun plek in de maatschappij. In deze belangrijke, maar ook kwetsbare fase van hun leven is ondersteuning nodig bij het maken van essentiële keuzes, het ontwikkelen van talenten, het vergroten van maatschappelijke betrokkenheiden het omgaan met verleidingen en groepsdruk.

Going over the plan

Skills volwassenen

De creativiteit en het innoverend vermogen van volwassenen zorgt voor maatschappelijke ontwikkeling. Kritische denkers staan garant voor vooruitgang. Sociaal betrokken mensen zijn van belang voor een gemeenschappelijk belang. Maar ook voor het vinden van passend werk, het behouden van je baan en jezelf doorontwikkelen, heb je tegenwoordig 21ste eeuwse vaardigheden nodig.

Selfie in a Bar by the Sea

Skills ouderen

In Nederland is er sprake van een toenemende vergrijzing. Als je ouder wordt is een goed sociaal netwerk een belangrijke factor voor de kwaliteit van leven. Niet alleen de omvang, ook de kwaliteit van het netwerk is van belang. Ouderen met een zinvol sociaal netwerk ontvangen en geven meer sociale steun, zijn gezonder en leven langer.