Stichting 21st Century Skills gaat een dans- en muziekvoorstelling ontwikkelen om kunst onder de aandacht te brengen bij kinderen van 4 tot 12 jaar. Wat zo bijzonder is aan deze opzet is dat de voorstellingen niet plaats zullen vinden in een regulier theater maar in de grote zaal van het Gemeentemuseum van Den Haag waarbij we de in kunst geïnteresseerde kinderen aanspreken en in 4 grote winkelcentra in Leidschendam, Rijswijk, Westland en Zoetermeer waar we alle kinderen trakteren op een voorstelling over kunst ongeacht of ze ooit al bewust in aanraking zijn gekomen met kunst.

21ste-eeuwse vaardigheden zijn competenties die o.a. de jeugd nodig heeft om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Het project heeft als doelstelling om kinderen kunst te laten beleven, ze aan te sporen zelf kunst te maken en de fantasie de vrije loop te laten zodat de 21ste-eeuwse vaardigheden creatief denken, samenwerken en sociaal- en culturele vaardigheden gestimuleerd worden. Dit alles met als subdoel de jeugd warm te laten lopen voor kunst zodat er in de toekomst meer kunstliefhebbers zijn.

Projecten