Bij het Old-School programma, ontwikkeld door HUMINT Solutions, oefenen deelnemers, zoals scholieren en studenten, om als ‘kennisdetective’ informatie te verzamelen die niet voor de hand ligt. Zij gaan hiervoor in gesprek met zorgvragers, zoals ouderen, en reconstrueren hun levensverhalen. Hiervoor bekijken zij ook voorwerpen van de zorgvrager, bezoeken plaatsen, schrijven een verslag en maken een eindproduct over het verhaal dat zij presenteren. De kennisdetectives oefenen zo waardevolle innovatievaardigheden die ze in hun eigen leven weer in kunnen zetten en de zorgvragers krijgen door het proces oprechte erkenning. Het Old-School programma won het ‘beste idee voor hulp en zorg’.

Veel jongeren leven in ‘bubbels’, gevormd door factoren als opleidingsniveau, capaciteiten, interesses en leeftijden. Bij Old School Zeeland (OSZ) oefenen jongeren hoe je als kennisdetective kunt leren van mensen waar je het niet van verwacht. De vaardigheden die ze oefenen zorgen ervoor dat jongeren een intrinsieke motivatie krijgen om anderen te respecteren. Immers; je kan van hem/haar leren en hebt hem/haar nodig voor jouw vraagstuk/opdracht. Dit inzicht, de vaardigheden en het netwerk dat OSZ ze biedt, draagt bij aan hun stappen naar de toekomst en stimuleert de verbinding tussen mensen die van elkaar verschillen.

Uit ervaring zien we dat de Old-School diverse jongeren aantrekt doordat het enerzijds een generieke vaardigheid aanbiedt (leren om beter kennis te benutten van jezelf en van anderen) en het anderzijds een flexibele en persoonlijke opzet heeft waardoor we makkelijk aansluiten op hun persoonlijke interesse, zoals in de match met de zorgvrager en de eindpresentatie-vorm. We zorgen daarnaast ook voor veel positieve leermomenten, oriëntatie en succeservaringen door enerzijds kleine (tussen)doelen te stellen, nieuwe dingen te doen en mensen te ontmoeten en dit te plaatsen binnen een groter doel (de eindpresentatie).

Omdat een kerndoel van de Old-School ‘het leren van mensen van wie je het niet verwacht is’, streven wij diversiteit na vanuit de kern en staat ontmoeting centraal. Om een diversiteit te realiseren bij de deelnemers en vertellers we

Projecten