Stichting 21st Century Skills richt in 2017 het theatergezelschap Deafinitely Theatre op om theatervoorstellingen te realiseren, die worden uitgevoerd door zowel dove/slechthorende als horende acteurs.

Op 29 september, Wereld Dovendag 2018, willen we in theater de Neushoorn in culturele hoofdstad Leeuwarden driemaal daags een 20-minuten durende teaser tonen die de basis zal vormen voor de avondvullende voorstelling die we in theaterseizoen 2019-2020 in de theaters gaan brengen. Tevens kan die dag door dove/slechthorende acteurs auditie worden gedaan voor het theatergezelschap Deafinitely Theatre. Doel is om een cast van dove acteurs samen te stellen, die gedurende de komende jaren de vaste kern gaat vormen van Deafinitely Theatre. Belangrijk daarbij is dat de dove/slechthorende acteurs voor hun werk betaald krijgen en dat het gezelschap hen een jarenlange artistieke toekomst waarborgt.

In Nederland zijn circa 1,3 miljoen mensen die niet alles kunnen horen. Dat is dus ongeveer één op de twaalf mensen. Omstreeks 475.000 mensen ondervinden in het dagelijkse leven hinder van hun gehoorbeperking. Circa vijftienduizend mensen zijn doof of zwaar slechthorend. Van die vijftienduizend zijn er weinig tot geen die regelmatig naar het theater gaan. Dit komt omdat er voor hen vrijwel geen toegankelijk aanbod is. Sommige voorstellingen worden weliswaar vertaald door tolken en soms is er boventiteling, maar dit is eerder uitzondering dan regel. En bovendien betekent het nog steeds dat een voorstelling niet hetzelfde kan worden beleefd als door horende mensen.

Door in het hele traject alle doelgroepen (doof, slechthorend en horend) op een unieke wijze met elkaar te verbinden, komen hun werelden letterlijk samen en zetten we in op alle drie hierboven genoemde doelstellingen. In 2018 zetten we hiervoor de eerste grote stappen. Begin 2019 vergroten we ons bereik onder theatermakers, boekingsbureaus, maatschappelijke organisaties en de media. En vanaf eind 2019 gaan we theaters in heel Nederland bereiken met de voorstellingen.

Projecten